SIGNS FOR HANDSHAKES

Z družbo Racio iz Celja, ki je koncesionar Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, specializirano za gluhe in naglušne osebe, sem sodelovala v evropskem projektu SIGNS FOR HANDSHAKES – S4H (KRETNJE ZA STISK ROKE).

Namen projekta je bil delodajalcem predstaviti možnosti zaposlovanja mladih gluhih, izboljšati komunikacijo med delodajalci, gluhimi zaposlenimi in njihovimi sodelavci ter s tem okrepiti ozaveščenost o kulturi in znakovnem jeziku gluhih v delovnem okolju.

V projektu sem s svojimi izkušnjami sodelovala pri pripravi in izvedbi intervjujev, snemanjih in montaži različnih primerov dobrih praks gluhih zaposlenih v podjetjih ter predstavitvah podjetij, ki zaposlujejo gluhe. Sodelovala sem tudi pri pripravi prispevkov mladih gluhih, ki so se v času študija soočali s številnimi težavami in jih uspešno rešili. V projektu so nastali tudi Nasveti za lažjo komunikacijo in vsakodnevno sodelovanje med gluhimi in slišečimi, ki so odličen pripomoček za utrjevanje komunikacijskih veščin med gluhimi in slišečimi.

Kot predavateljica sem prispevala k uspešni izvedbi petih delavnic za delodajalce in potencialne delodajalce, za  strokovne delavce, mentorje, sodelavce iz podjetij, ki zaposlujejo gluhe delavce in vse tiste, ki preprosto želijo izvedeti več informacij o tem, kako zaposliti gluhe in kako komunicirati z njimi v delovnem okolju. Udeležencem delavnic smo na atraktiven način približali gluhoto, kulturo gluhih, posebnosti v komuniciranju z gluho osebo in osnovne kretnje znakovnega jezika na delovnem mestu.

Želim izvedeti o projektu S4H Želim pridobiti informacije pred in ob zaposlitvi gluhe osebe