Poročila z dogodkov Storitve Video

Aktivno delo na dostopnosti vsebin

Današnji zapis je posvečen ljudem, ki hrepenijo po dostopnosti vsebin in izvajanju dostopnih vsebin. 

Pomorski muzej Sergej Mašera Piran je eden od slovenskih muzejev, ki stremi k dostopnosti vsebin invalidom. Na njihovo željo sem pripravila snemanje, tolmačenje in montiranje njihovih pripravljenih vsebin za gluhe in naglušne obiskovalce muzeja. Skupaj smo pripravili dostopne vsebine:

  • Projekt COME-IN! predstavitev Pomorskega muzeja (TUKAJ je eden od 13 posnetkov, tolmačili sva skupaj z Dunjo Hrvatin)
  • Razstava »Kamen na kamen« v slovenskem in hrvaškem znakovnem jeziku
  • Skrivnosti Fizin

Zaprosila sem zunanjo sodelavko, gospo Snježano Karinja, muzejsko svetnico Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran za odgovor na preprosto vprašanje, ki se prav tako tičejo vseh nas, ko si želimo pripraviti dostopne vsebine: 

Zakaj se vam zdi zelo pomembno, da se videoposnetek prilagodi ranljivim skupinam?

Snježana Karinja: »Čeprav se muzeji vse več prizadevajo za dostopnost, ta še vedno ni na ravneh, na kakšnih bi morala biti v razviti in odprti družbi. Dostopnost, v smislu, da so vse naše vsebine dostopne vsem obiskovalcem, je pogojevana z več dejavniki. Med njimi pa je zelo pomemben odziv uporabnikov oz. oseb z oviranostjo. Pomorski muzej Piran že vrsto let aktivno dela na dostopnosti in vključevanju oseb z oviranostjo. Najboljše stike in odzive pa imamo ravno z osebami z gluhoto in naglušnostjo, ki so naši zvesti obiskovalci, spremljevalci pa tudi sodelavci. Iz tega razloga smo videoposnetek opremili tako z znakovnim jezikom kot tudi s spremnim besedilom. S tem je vsebina videoposnetka postala bolj dostopna širšemu krogu uporabnikov, z razlago »Skrivnosti Fizin« pa smo želeli tudi bolj jasno vsem predstaviti potek dela pod vodo. Menim pa tudi, da se na ta način bogati besedilni zaklad znakovnega jezika in širi zavedanje o vključevanju in pomenu dostopnosti za vse. V prihodnosti nameravamo tudi filme opremiti z zvočnimi zapisi, ki so pomembni za slepe.«

»Širiti zavedanje o vključevanju in pomenu dostopnosti za vse« je pomemben stavek ge. Snježane Karinja, ki nas lahko podpre na poti do priprave dostopnih video vsebin za ranljive skupine. 


Ko sem pred leti dobila ponudbe za takšna in podobna dela, sem lansko leto dobila povpraševanje s strani Službe za premično dediščino in muzeje za predstavitev o dostopnosti muzejev in galerij za gluhe in naglušne na izobraževanju muzejskih delavcev. Na podlagi izkušenj na področju dela dostopnosti vsebin in opazovanj različnih že obstoječih dostopnih vsebin sem zbrala informacije, kar naj bi bilo zagotavljalo boljšo, dostopnejšo video vsebino. Zahvaljujoč obstoju uporabe podporne tehnologije lahko že danes naredimo veliko dostopnih stvari za ljudi, ki imajo določene omejitve in posebne potrebe. Kakšne so dejansko lahko te vsebine dostopne za gluhe in naglušne, vas vabim k branju oziroma ogledu TUKAJ.

Za pripravo dostopnih vsebin v svojem podjetju se najprej posvetujem z naročniki, skupaj sprejmemo predlagano logistiko dela in vse možne detajle, ki jih kvalitetna video vsebina potrebuje. Namreč, za pripravo dostopnih vsebin je zelo pomembno sodelovanje z uporabniki dostopnih vsebin.

Skupaj lahko pripravimo dostopnejše vsebine, ki bi ustrezale čim večjemu krogu ranljivih skupin.

Pri nas lahko ponudimo:
* tolmačenje (iz slovenskega znakovnega jezika v pisno slovenščino ter obratno);
* tolmačenje (iz slovenskega znakovnega jezika ali slovenskega jezika v mednarodne kretnje); 
* podnaslavljanje preko YouTube kanala ali direktno v videoposnetku; 
* montaža dostopnega video posnetka poleg tolmača z glasovno podlago. 

Če imate vprašanja, dodatne informacije ali potrebujete podporo pri pripravi video vsebin, sem vam na voljo preko obrazca TUKAJ ali pa mi napišete na e-mail modersij@gmail.com.

O avtorju

Maja Kuzma Ganić

Pisateljica. Motivatorka. Usmerjevalka. Tolmačka. Inštruktorica. Novinarka. Raziskovalka. Ustvarjalka in sejalka resničnih zgodb. Ljubiteljica gibanja v naravi.